Výběr poplatku za zájmové kroužky na II.pololetí
šk. roku 2016/2017
probíhá dne:

19.1.2017

7,00–9,00 hod.
15,00–16,30 hod.

V budově MŠ ve společenské místnosti u p. učitelky
Mgr. Michaely Dvořákovépf2017 m