EKOŠKOLA v MŠ Paskov

eko 02Již druhým rokem se naše mateřská škola účastní projektu EKOŠKOLA, který zaštiťuje sdružení Tereza. Letos jsme na začátku školního roku vytvořili společně s rodiči a dětmi nový ekotým, který se během roku schází a debatuje nad určitým tématem.Na první ekoschůzce jsme si společně vybrali téma VODA, které nás bude provázet po celý tento školní rok. Rodiče s dětmi si rozdělili úkoly, při kterých zjišťovali např. jak se v MŠ šetří vodou, jaké kohoutky používáme, jakou máme spotřebu vody, apod.

Na druhé ekoschůzce jsme si stanovili cíle, které bychom chtěli s našimi dětmi v mateřské škole dosáhnout, např. seznámení dětí s koloběhem vody, zjistit odkud se voda bere, zajistit exkurzi u vodní nádrže či vodojemu a hlavně dojít k závěru, jak i my můžeme šetřit vodou a tak šetřit i přírodu.

Radka Mynářová, učitelka tř. Křemílek

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2017 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena