Workshop se speciální pedagožkou Hanou Otevřelovou


spravny predskolak


Motto…"Informovaný rodič je chápající a podporující rodič."

I v letošním školním roce si jistě spousta rodičů předškolním dětí bude klást otázku, zda je jejich dítě zralé na vstup do první třídy. A přesně na tuto otázku měl odpovědět workshop pořádaný 30. ledna 2018 v Mateřské škole Paskov.


Paní Mgr. Hana Otevřelová poutavým způsobem přiblížila přítomným rodičům pojem školní zralost, co se pod tímto pojmem skrývá a praktickými ukázkami, kdy rodiče se ocitli v roli dítěte si přímo vyzkoušeli různé způsoby přípravy na školu. Dozvěděli se, kdy s přípravou začít, kdo o nástupu dítěte do školy rozhoduje, jakou školu vybrat. V průběhu besedy paní Mgr. Otevřelová zodpovídala dotazy rodičů i pedagogů. Škoda, že možnost získat tyto informace využilo jen 11 rodičů.

20. března 2018 od 15.30-18.30 se uskuteční navazující zážitkový workshop, kdy mohou rodiče se svými dětmi si přímo některé úkoly a cvičení vyzkoušet, sledovat dítě v interakci s ostatními dětmi, pozorovat, jak se soustředí při skupinové práci. Věříme, že této možnosti rodiče využijí a budeme se těšit na společné setkání.

Za MŠ p. uč. Bc. Taťána Řehová

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2017 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena