V této třídě CIPÍSEK vyučují paní učitelky Bc. Ludmila Reclíková,
Alena Horklová a chůva Petra Táborská

kremilek cipisek
krtecek rakosnicek

 

Počet dětí ve třídě:

1.pololetí šk. roku 2017/2018: 20 dětí
2. pololetí školního roku 2017/2018:
Děti věkově homogenní: 2 - 3 roky

 

Charakteristika batolecí třídy Cipísek - školní rok 2017/18

Již druhým rokem se může naše mateřská škola v Paskově pyšnit novou třídou, která je zcela přizpůsobena pro děti již od dvou let. V souladu s platnou legislativou pro předškolní vzdělávání je v této třídě nižší počet dětí. Tato třída „Cipísek“ splňuje především bezpečností a hygienické podmínky, které jsou pro děti tohoto věku nejvíce podstatné. Třída je navržena jako dětský pokojíček v jemných pastelových barvách s místy jak pro spontánní činnosti dětí, tak i pro odpočinek nebo soukromí.

Všechny hračky jsou zdravotně nezávadné s certifikátem nebo dokladem o shodě          pro děti již od 1. roku věku. Jedná se zejména o pomůcky ze silikonu, plastu nebo dřeva. Podlaha je hygienicky dobře omyvatelná (bez koberců) pro případ „drobné nehody“. Stěny do výše 1,20m jsou také hygienicky omyvatelné. Na toaletách jsou dětem k dispozici stupínky, v případě potřeby i nočníky. Žádné z dětí již nenosí pleny. Zvládání hygienických návyků jako je používání toalety a umývání rukou jsou základní podmínkou pro přijetí dítěte do této batolecí třídy. Veškeré nádobí (talířky, misky, hrníčky) ke stravování těchto nejmenších dětí je plastové s certifikátem zdravotní nezávadnosti. Děti jsou schopny se samy najíst lžící (strava je jim nakrájena na malé kousky), zvládají pití z hrnečku. Žádné z dětí nepoužívá láhev s dudlíkem nebo dudlík na spaní.                  

V současné době máme zapsáno celkem 19 dětí ve věkovém rozmezí 2 až 3 let. Genderové složení třídy je 9 děvčat a 10 chlapců. Ve třídě pracují dvě učitelky a chůva, v případě potřeby pomáhá dětem školnice (např. při oblékání k pobytu venku nebo                při převlékání do pyžamek na odpolední odpočinek).

Specifika vzdělávacího programu 2017/18 pro dvouleté děti

V této třídě je organizace dne zcela přizpůsobena věku dítěte s velkou mírou podpory individuální péče jednotlivému dítěti. Jsou zde naplňovány v první řadě základní biologické potřeby dětí: pocit bezpečí a jistoty, pocit sytosti, potřeby spánku (někdy i 2x denně). Jejich vzdělávání se směřuje hlavně k nácviku sebeobslužných činností jako je převlékání, obouvání papuček/botiček, zapínání knoflíků, používání lžíce při stolování atd. a také hygienických návyků, kde se zaměřujeme na samostatné používání wc, mytí rukou nebo smrkání do papírového kapesníku. Základem pro vzdělávání jsou rituály (ranní kruh, písničky/říkadla, pobyt na zahradě MŠ), pravidelný denní režim, časté střídání řízených činností s činnostmi spontánními. Dětem nabízíme činnosti, které podporují zejména rozvoj v oblasti hrubé a jemné motoriky, dále podporují zrakové, sluchové a prostorové vnímání, samozřejmostí je i podpora a rozvíjení komunikačních dovedností. Ke každému dítěti je přihlíženo samostatně dle jeho individuálních zvláštností.

Adaptace u takto malých dětí je velmi náročná. Většina dětí v průběhu dne pláče a vymáhají si přítomnost maminky. Nicmémě všechny děti si postupně zvykají na nové prostředí, na nové kamarády, na paní učitelky, na pravidla, rituály a pravidelný denní režim, který jim dodává pocit jistoty, bezpečí a pevného zázemí pro jejich pobyt v MŠ.

 

Charakteristika Třídního vzdělávacího programu třídy„Cipísek“

ve školním roce 2017/18

Název Třídního vzdělávacího programu:

„My jsme velcí kamarádi, objevovat svět nás baví“

Záměr třídního vzdělávacího programu: Děti se vzdělávají dle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a principů programu „Začít spolu“. Vycházíme ze Školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“. Cílem našeho TVP je v prvé řadě dobře zvládnutá adaptace dětí, odloučení od maminky a své rodiny. Rozvíjet děti tělesně, vytvářet pohybové, manipulační, sebeobslužné a komunikační dovednosti. Podporovat zdravý vývoj dítěte a vést ke zdravému životnímu stylu. Nabízet dětem zdravé potraviny, učit je pít ovocné šťávy a neslazené nápoje. Nabízet dětem hodnotné jídlo a zdravou zeleninu. Chceme děti vhodně motivovat k chuti a zájmu o vzdělávání a také              k poznávání přírody kolem sebe. Učit je ctít pravidla a rituály v denním životě a společně sdílet své prožitky s kamarády ve třídě. K poznávání světa kolem nás budeme využívat naši školní zahradu.

Našim společným cílem bude: V době adaptačního procesu vytvářet bezpečné prostředí, pocit zázemí a jistoty.Vytvářet pro děti prostředí pohody, radosti z prožité činnosti, vychovávat je v harmonicky rozvinutou osobnost na základě věkových zvláštností dítěte. Rozvíjet v oblasti: psychické, fyzické a sociální. Podporovat samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, učit je zdravému životnímu stylu. Ve vzdělávání upřednostňovat smyslové vnímání jako základ přirozeného poznání. Podporovat sounáležitost s přírodou, s její ochranou. Rozvíjet komunikační schopnosti dítěte formou her, recitací, zpěvu a pohádek. Děti se budou učit naslouchat a respektovat kamarády, spolupracovat. Budou se učit dbát    o bezpečnost svou i druhých. Cílem bude vzdělávat děti s pozitivním vztahem k sobě i druhému, k ohleduplnosti. Celoročně budeme budovat základy pro zdravý životní styl.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2017 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena