V této třídě Ferda Mravenec vyučují paní učitelky Ivana Ševčíková a Zdeňka Mičlová
  
   

(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 


Počet dětí ve třídě: 28
Třída věkově homogenní: předškolní děti, které dovrší 6 let do 31.8.2018 a děti s odkladem školní docházky

 

Charakteristika třídy Ferda Mravenec

            Ve třídě Ferda Mravenec je ve školním roce 2017 – 2018 zapsáno 28 dětí. Z toho je 12 chlapců a 16 děvčat. Jedná se o třídu homogenní, děti mají v rozmezí mezi 5 a 6 lety. Ve třídě je 5 dětí s odkladem školní docházky, z nichž s jedním z nich bude po 20 minutách 2 krát týdně pracovat p. uč. Bc Renata Chovančíková, která má odpovídající vzdělání pro práci s těmito dětmi.      

     S dětmi ve třídě budou pracovat p. uč. Ivana Ševčíková a Zdeňka Mičlová.    

            Děti se postupně seznámí s novým prostředím a všemi specifickými potřebami souvisejícími s umístěním v malé budově ZŠ nad 2. třídami. Režim této třídy je proto upravený a přizpůsobený i potřebám dětí z 2. tříd ZŠ. Při výchovně vzdělávací práci budeme vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a základních principů programu Začít spolu, ŠVP pro předškolní vzdělávání pro období 2016 – 2020 „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a TVP „Putování s veverkou Emilkou“

            („rádi si hrajeme, učíme se, zpíváme

         s kamarádkou Emilkou všechno lépe zvládáme…)

Charakteristika TVP třídy Ferda Mravenec

Ve třídě Ferda Mravenec je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 28 dětí. Z toho je 12 chlapců a 16 děvčat. Třída je věkově od 5 – 6 let. Ve třídě je 5 dětí s OŠD. S těmito dětmi budeme individuálně pracovat, také úkoly do grafomotorických sešitů budou dostávat 2x týdně. V měsíci září nám s dětma pomáhá pracovat asistent pedagoga p. uč. Klimundová. S dětmi budou také pracovat p. učitelka Ivana Ševčíková a p. učitelka Zdenka Mičlová.

TVP „PUTOVÁNÍ S VEVERKOU EMILKOU”

ZÁMĚRY TŘÍDNÍHO VÝCHOVNÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z RVP pro MŠ a základního principu programu ZAČÍT SPOLU a ŠVP „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.

S pomocí „kamarádky“ veverky Emilky budou děti putovat královstvím podzimu, zimy, jara a léta.

v  Veverčino království půdy – podzim

v  Veverčino království vzduchu – zima

v  Veverčino království slunce – jaro

v  Veverčino království vody – léto

Kamarádka Emilka pomůže dětem zvládat vše z oblasti EVVO – environmentální, multikulturní, bude pomáhat dětem ohroženým škol. neúspěchem, bude je učit lásce ke vzdělání, rodině, lidem a přírodě kolem nás, kamarádství a kolegialitě, bude u dětí vzbuzovat a navazovat atmosféru bezpečí, důvěry a porozumění. U dětí budeme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí, učit je zdravému životnímu stylu – projekt EKO ŠKOLA, ZDRAVÁ MŠ.

Budeme maximálně podporovat rozvoj komunikativních dovedností, budeme chtít, aby se děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, budeme respektovat jejich jedinečnost, individualitu.

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, aby byla vytvořena cesta vzájemné důvěry a otevřenosti. Budeme v dětech pěstovat soucit a solidaritu se slabšími jedinci, snahu pomáhat člověku i přírodě.

Spolu s p. uč. Zdenkou Mičlovou budeme pracovat s dětmi po skupinách 10 dětí v Metodě dobrého startu, která výrazně pomáhá nastartovat slabší a neprůbojné jedince ve všech oblastech smyslového vnímání, motorických schopností. Je metodou motoricko-akusticko-optickou. Podporuje rozvoj řeči, zrakového vnímání a vnímání rytmu, jemnou i hrubou motoriku. Je velmi vhodná pro děti s OŠD!

Pro děti také připravujeme akce jak poučné, tak i zábavné – např. Svět techniky, Planetárium, projekt Nemocnice se nebojíme, kursy plavání, bruslení, ŠVP atd.

Moc si přejeme, aby děti byly v naší třídě Ferda šťastné, spokojené a s důvěrou v nás dospělé zvládly celý školní rok 2017/2018 s pocitem úspěchu a sebejistoty.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2017 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena