V této třídě KŘEMÍLEK vyučují paní učitelky Bc. Lucie Kreclová a Radka Mynářová(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 

 Počet dětí ve třídě: 28
 Třída věkové heterogenní: 4-6 let (s předškoláky)

 

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Křemílek

Motto: Teprve až když něco ztratíme, zjistíme, jakou to pro nás mělo cenu......

Třídní vzdělávací program této třídy s názvem „ Z mechu a kapradí“ vychází z RVP PV pro MŠ v programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem „Děti z kouzelné zahrady u zámku“. Během školního roku se nejvyšší mírou zaměříme na poznávání přírody, jejích krás a změn během ročních období. Hlavním cílem této třídy  je vytvořit u dětí kladný vztah k živé i neživé přírodě, naučit děti jak se o přírodu starat a být její součástí. Našim záměrem je rovněž, aby do naší MŠ chodily děti rády a rodiče zde nechávali své děti s pocitem, že je o ně dobře postaráno a že jsou jejich děti spokojené.

Hlavní cíle


Během dopoledních činností se budeme snažit trávit co nejvíce času na školní zahradě nebo v parku, kde můžeme dětem přímou cestou ukazovat rozmanitosti , které se dějí během ročních období, tak pomocí různých přírodnin poznávat rostliny, stromy a plody, které dále využijeme v centech aktivit. Povedeme děti co nejvíce k samostatné práci a vlastnímu rozhodování o tom, co by chtěly prožít, co si ukázat, o čem si povídat. Na základě různých materiálů si mohou děti samy vyrobit z přírodnin různé výrobky, které budou posléze popisovat a tím rozšiřovat slovní zásobu. Také se zaměříme na správnou výslovnost a vyjadřování se v celých větách. Všechno toto vzdělávání bude probíhat nenásilnou formou přizpůsobenou věkové kategorii vzdělávaných dětí.

Metody a formy práce
- vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech

- dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit
- využíváme prožitkového, kooperativního a situačního učení, zpravidla ve skupině
i individuálně, upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání
- snažíme se omezovat učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení
- vycházíme z dětské volby, zvídavosti, potřeby objevovat, experimentovat

.

Chceme vést děti k tomu, aby byli zvídavé a samy chtěly poznávat svět kolem nás, aby samy měli chuť získávat co nejvíce informací o svém okolí. Budeme děti podporovat k úctě k ostatním, ale i k sobě samému, protože každý živý tvor je jedinečný a vyjimečný. Všechno, co člověk udělá pro dobro přírody je užitečné a má význam. Nechceme, aby děti byly lhostejné ke svému okolí ale ani k sobě samým, proto je budeme vést k tomu, aby z nich vyrostly šťastné, zdravé, ale slušně vychované děti, které jsou naší budoucností.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2017 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena