Poděkování rodičům

Musím se s dnes na Den dětí s Vámi podělit o své dojmy milí rodiče,

dnes 1.6.2021 mají děti svátek – máme DĚTSKÝ DEN.  Když jsem ráno procházela třídy a kontrolovala, zda-li je vše jak má být, sesypaly se na mě v některých třídách paní učitelky s dětmi s širokým úsměvem na tváři se slovy:

„paní ředitelko, podívejte, co jsme dostali od rodičů na den dětí…..“ s nadšením i údivem současně mi ukazovaly dárečky, pozornosti a dobroty, které rodiče dnes přinesli pro všechny děti do mateřské školy.

Někdy jsou dny, kdy mám slzy v očích, ale tentokrát to byly slzy plné radosti, údivu a pokory za to že vás rodiče máme, za to, že přes veškerou časovou tíseň a starosti, které každodenně řešíte v dnešní uspěchané době, navíc silně „nasáklé“ pandemií COVID-19, kdy jsou lidé emočně podráždění, psychicky vyčerpaní a někdy i finančně poznamenaní, projevíte pozornost a soudržnost s námi učitelkami a zaměstnanci mateřské školy. Děkuji Vám za to, že jste s námi!

Také jsem šťastná za to, že děti budou mít krásný dnešní DĚTSKÝ DEN, kdy dostanou od nás ovocný nanuk a zítra, ve středu 2.6.2021, ještě krásnější a veselejší – přijede k nám do mateřské školy veselý muzikant, který má připravený pro děti hudební program na zahradě mateřské školy – navíc také umí vytvářet z nafukovacích balónků kouzelná zvířátka…počasí je objednané??a pro děti program připravený. Moc se s dětmi těšíme.

Z důvodu epidemiologických opatření jsme akci rozdělili na dvě skupinky dětí.

Závěrem bych se vrátila k důvodu, proč jsem měla dnes nutkavou potřebu se s Vámi podělit o své emoce:

Srdečně děkuji maminkám, které přinesly na den dětí pro třídu tyto dárečky:

•    Paní Volné (mamince Viktorky Volné ze třídy Ferda Mravenec) za nádherně ušité látkové indiánské čelenky,
•    Paní Kvaššayové  (mamince Laurinky Ďurany ze třídy Maková panenka) za pět lahví dětského šampaňského a dárkové taštičky plné dobrotek pro všechny děti ze třídy Maková panenka,
•    Paní Škývarové (mamince Patričky Podolské) ze třídy Maková panenka za nádherně vyrobené a roztomilé háčkované hračky pro děti,
•    Paní Maluchové (mamince Dominička Maluchy ze třídy Krteček) za dobrotky pro děti,
•    Paní Gorošákové (mamince Kateřinky Čtvrtkové ze třídy Maková panenka) za překrásné pletené košíčky,

… a protože by mi nestačil papír, kdybych měla všem jmenovitě poděkovat, kteří s námi úzce spolupracují celý školní rok a hrozně nerada bych na někoho opomněla, chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří stále nosí do mateřské školy výtvarný materiál, pomůcky nebo jakkoli přispívají ke zkvalitnění předškolního vzdělávání a s ochotou a nadšením s námi prožívají to nejkrásnější životní období – a to je předškolní věk svých dětí.

A přece jen si neodpustím ještě pár jmen, které chci, aby zazněly:
•    moc děkuji paní Andrýskové Zuzce (maminka Marečka a Zuzky ze třídy Rákosníček) za perfektní a profesionální vystoupení on-line při obhajobě titulu EKOŠKOLY ze dne 26.5.2021 – paní Andrýsková byla jste úžasná a perfektně připravená! Děkuji Vám!

•    Velké poděkování patří panu Němcovi (tatínkovi Šimonka Němce), který společně s paní Matušovou (maminka Rostíka a Natálky) ze třídy Rákosníček vytvořili o víkendu skvělou blátivou kuchyňku na školní zahradě, kterou děti milují a která nám opět dokazuje, že největší radost nemají děti z drahých značkových hraček, ale z toho, co si sami vytvoří a kde si mohou vařit z písku, hlíny, vody, trávy, drobných bylinek a přírodnin, které nabízí naše školní zahrada – navíc ve starých otlučených smaltovaných hrncích po babičkách, které jsem my všichni do školky  přinesli??

•    Kdo může a chce se připojit ke zdokonalování zahradní blátivé kuchyňky – může se hlásit ve třídě Rákosníček – již se připravuje další víkendový termín, který proběhne ještě do konce školního roku.

No a už budu končit, jelikož bych se rozepsala na další papír a to nejlepší si pro vás všechny rodiče nechávám na závěr školního roku.

Mějte se nádherně, buďte na sebe přívětiví, protože jsme tady na naší krásné planetě opravdu jen na návštěvě??

Přeji vám všem krásný DEN DĚTÍ  a společně svátek dnes s vašimi ratolestmi oslavte.

Brzy na viděnou.
Mgr. Jarmila Petrošová,
ředitelka MŠ Paskov, p.o.


Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena