Hláskař

Od října 2019 připravujeme pro vaše děti HLÁSKÁŘE (tř. Krteček) a METODU DOBRÉHO STARTU  (tř. Ferda Mravenec) pro úspěšný začátek ve škole.

Metodika je určena pro děti od 5 let, zejména před zahájením školní docházky a pro děti s odloženou školní docházkou.
Hláskář – trénink jazykových schopností podle Elkonina, který je určen pro děti předškolního a počátečního školního věku. Slouží k rozvoji jazykového citu a specifických jazykových schopností. U dětí pomocí Hláskáře formujeme základní mechanismus čtení na základě zvukové struktury mateřského jazyka.
Děti jsou provázeny krajinou slov formou pohádky a jejich průvodci jsou pohádkové postavy – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Toto pohádkové učení rozvíjí u dětí pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti si upevňují spolupráci ve skupině, dvojicích, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají. Jsou zde zařazeny úkoly s „chytáky“ označované jako „past“, což přispívá ke vnímavosti a kritickému myšlení.  
Systematický trénink těchto fonematických schopností se významně podílí na tzv. předčtenářské dovednosti.

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena