Nástavba MŠ – Rozšíření kapacity 2019

V loňském školním roce zřizovatel rozhodl, že posílí kapacitu budovy z důvodu zkvalitnění předškolního vzdělávání v naší Mateřské škole v Paskově. Nástavbou části budovy – levého křídla – vzniknou další prostory využívané jako tělocvična, čítárna nebo místnost pro muzikoterapii či další aktivity s dětmi, chyběly také skladovací prostory.
Vznikne další třída s názvem Ferda Mravenec, kde se budou moci konečně děti přestěhovat z předškolní třídy v budově Základní školy, kterou již využíváme 8 let. Konečně budeme mít všechny děti pod jednou střechou a budeme mít krásné nové prostory pro další atraktivní činnosti. Navíc děti ze třídy Maková Panenka už nebudou muset přecházet do hlavní části budovy venkem, nýbrž projdou vnitřkem budovy - novou třídou Ferda Mravenec, která bude napojena na hlavní budovu, ve které jsou ostatní čtyři třídy. Stavba začala o prázdninách v červenci 2019 a celková doba stavby je 150 dnů. V prosinci 2019 se těšíme na kolaudaci.

Název akce: Rozšíření kapacity Mateřské školy Paskov, p.o. – nástavba části budovy
Investorem stavby je město Paskov, spolufinancováním dotací ve výši 5 730 400,- Kč  je stavba podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Evropská Unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný, regionální operační program.
Zhotovitelem je ostravská stavební firma PERPERIKON, s.r.o.
Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena