Projekt - ŠKOLIČKA PLNÁ TAJEMSTVÍ

Badatelské činnosti a aktivity u dětí předškolního věku jsou velmi oblíbené. Při zkoumání, experimentování a objevování možností různých materiálů rozvíjejí děti schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéza jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

V roce 2019 Mateřská škola Paskov úspěšně vypracovala projekt „Školička plná tajemství“ a získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ v celkové výši 70 000,- Kč.

Cílem projektu je rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace dětí k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Děti budou pracovat s mikroskopy, pozorovat dalekohledem oblohu, přes světelný panel budou zkoumat struktury listů, plodů nebo květů. Vyzkouší si jemnou práci s pinzetami, pipetami, zkumavkami, lupou nebo váhou či dalšími drobnými laboratorními pomůckami. Budou pozorovat životní cykly včely, motýla nebo žáby, poznají stavbu těla členovců, pavoukovců a hmyzu. Rentgenovými snímky zjistí členění lidské nebo zvířecí kostry.
Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.