TabuleLETNÍ PRÁZDNINY ČERVENEC – SRPEN 2021 (ZŠ UZAVŘENY)

1. – 31.7.2021 MŠ PASKOV UZAVŘENA
1. – 23.7.2021 PROVOZ V MŠ SVIADNOV
(jen pro závazně přihlášené děti el. dotazníkem)

26. - 30.7.2021 OBĚ MŠ UZAVŘENY
2. – 24.8.2021 MŠ SVIADNOV UZAVŘENA
2. – 24.8.2021 PROVOZ V MŠ PASKOV
(jen pro závazně přihlášené děti el. dotazníkem)

25. – 31.8.2021 OBĚ MŠ UZAVŘENY – PŘÍPRAVNÝ TÝDEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny pro rodiče - prázdninový provoz v MŠ 2021
Více zde

Formulář k přihlášení dítěte na prázdniny 7-8/ 2021
(byl zaslán rodičům e-mailem)
zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VRÁCENÍ BEZPEČNOSTNÍCH KARET A KLÍČENEK

Vážení rodiče,
v termínu 30.6. a 1.7.2021
v době 6:00 – 14:30 hod.

můžete vrátit bezpečnostní karty a klíčenky, které již nebudete potřebovat v případě,
že vaše dítě odchází do 1.třídy a o prázdninách nebude dítě navštěvovat MŠ.

Za nepoškozenou, čistou a funkční klíčenku či kartu Vám bude vrácena záloha.
V případě potřeby kontaktujte p. školnici
p. Klimšovou Gabrielu na tel. čísle: 601 122 252

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vážení rodiče,
informuji Vás, že dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, s účinností od 3.5.2021 se mění následující:

preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí 2x týdně, nově provádí 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu.

Testovací den zůstává dle harmonogramu pondělí.
Dále upozorňuji, že škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu dětí pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví) nebo pro účely amatérského sportu.

Tuto skutečnost, že bylo ve škole negativně testováno jeho dítě nejdéle před 72 hodinami, bude dokládat zákonný zástupce čestným prohlášením.

V Paskově dne 3.5.2021
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ Paskov, p.o.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN platného a účinného od 26.4.2021 se mohou prezenčně v mateřské škole vzdělávat děti zákoných zástupců dalších dvou vybraných profesí:

h)sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

podrobněji v odkazu zdeOd pondělí 12.4.2021 od 6:00 hod. se otevírá provoz Mateřské školy
pro děti s povinným předškolním vzděláváním
a děti zákonných zástupců vybraných profesí.

Podrobné informace k nástupu, které rodiče obdrželi e-mailem: zde

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ - INFORMACE PRO RODIČE
Proč testujeme - zde
Testujeme, aby bylo bezpečno - zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktické informace pro rodiče k nároku na ošetřovné (OČD) od 12.4.2021: zde

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vážení rodiče,
školné za měsíc březen 2021 Vám bude v plné výši 500,- Kč vráceno zpět
na účet z důvodu uzavření provozu mateřské školy (COVID-19).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny plánované akce s rodiči i veřejností jsou z důvodu pandemie COVID-19 do konce roku 2020 zrušeny

Plánované akce na příští školní rok 2021:
3.5.2021 Zápis dětí do mateřské školy: 8:00 – 15:00 ve tř. Cipísek
4.5.2021 Náhradní termín Zápisu dětí do mateřské školy: 8:00 – 12:00 v ředitelně MŠ
13.5.2021 Zahradní slavnost s Hopsalínem v areálu MŠ 15:30-18:00
3.6.2021 Pasování na školáky na Zámku 16:00 – 17:00
4.11.2021 Zámecké strašení od 17:15 v zámeckém parku
5.12.2021 Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Paskově
22.12.2021 Vánoční cinkání na zahradě MŠ 16:30 – 17:30


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milé děti,
v novém školním roce 2020/2021 Vám přejeme úspěšný start do mateřské školy, všem dětem v první třídě hodně krásných zážitků a mnoho nových kamarádů a ze všeho nejvíc nám všem přejeme pevné zdraví, hodně radosti, smíchu, dobré nálady a optimismu. Moc se na Vás v mateřské škole těšíme a věříme, že celý rok bude protkán dobrou spoluprací, vzájemného naslouchání a výbornou komunikací mezi personálem mateřské školy a rodinou.

Za celý kolektiv MŠ Paskov,
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka


Opatření proti COVID-19 zde

Organizace provozu v MŠ 2020/2021 zde

Výdej bezpečnostních karet zde


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
informujeme Vás, že ke dni 30.4.2020 Mateřská škola Paskov,
ukončila provoz pevné telefonní linky z důvodu minimálního provozu.

K dispozici jsme vám stále na mobilních číslech:
776 240 111 ředitelka
739 562 332 zástupkyně
601 122 252 školnice
734 204 923 vedoucí školní jídelny - odhlašování a přihlašování stravy
734 204 920 - tř. Maková panenka 

Další kontakty (e-mailové adresy pedagogů nebo ID datové schránky mateřské školy)
naleznete v kontaktech na naších stránkách www.mspaskov.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
školné (úplata za předškolní vzdělávání) se zvyšuje od 1.9.2020  na 500,- /měsíčně.
Upravte si včas své trvalé příkazy k úhradě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

období 2018-2020 zde

INFO K PROJEKTU EVROPSKÉHO FONDU zde 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

STARŠÍ NEAKTUÁLNÍ RYCHLÉ INFORMACE


Covid-19
čestné prohlášení ke stažení
(rodiče obdrželi e-mailem): zde

Vážení rodiče, školné za měsíc duben 2020 jsme v plné výši poukázali zpět na Váš účet.
V případě otevření provozu MŠ od 25.5.2020 Vám bude adekvátní částka za měsíc květen poukázána zpět na Váš účet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna ceny stravného od 1.9.2019 - zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1)  Koronavir 

2) Školní řád 2020

3) Vnitřní řád školní jídelny

4) Vnitřní řád školní jídelny-výdejny


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena