Vážení rodiče,
informuji Vás, že dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, s účinností od 3.5.2021 se mění následující:

preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí 2x týdně, nově provádí 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu.

Testovací den zůstává dle harmonogramu pondělí.
Dále upozorňuji, že škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu dětí pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví) nebo pro účely amatérského sportu.

Tuto skutečnost, že bylo ve škole negativně testováno jeho dítě nejdéle před 72 hodinami, bude dokládat zákonný zástupce čestným prohlášením.

V Paskově dne 3.5.2021
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ Paskov, p.o.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN platného a účinného od 26.4.2021 se mohou prezenčně v mateřské škole vzdělávat děti zákoných zástupců dalších dvou vybraných profesí:

h)sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

podrobněji v odkazu zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rychlé zprávy zde

 

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena