V této třídě MAKOVÁ PANENKA vyučuje p. uč. Mgr. Jarmila Petrošová, Bc. Svatava Děcká a asistentka pedagoga Kamila Pistovčáková .

  


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

Počet dětí ve třídě: 12
Věk dětí: 3-4 roky, + děti integrované se SVP

Charakteristika třídy

TVP vychází z ŠVP Děti z kouzelné zahrady u zámku, který je v souladu s RVP PV a jeho cíli.

Ve věkově homogenní třídě Maková panenka jsou vzdělávány děti od 3 do 4 let. Z toho je 5 dívek a 7 chlapců. Jedno dítě je se SVP, kterému je vypracován IVP a jsou mu poskytovány služby speciálního pedagoga 3x týdně a asistenta pedagoga.

Charakteristika TVP - Z pohádky do pohádky

Ve třídě Maková panenka pracujeme s dětmi, které téměř všechny navštěvují MŠ poprvé. Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně, vycházet mu vstříc jeho potřebám a zájmům. Budeme vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Jednou z nejdůležitějších činností bude hra. Formou pohádek se děti seznámí s různými tématy týkající se hygieny, zdraví a zdravého životního stylu. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Do programu zařadíme denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, bubnování s prvky muzikoterapie, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, dramatizaci. Našim cílem je také rozvoj jemné motoriky proto budeme rozvíjet různé dovednosti a schopnosti jako je kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti. Budeme se snažit rozvíjet mluvní projev dětí formou básní, písní vyprávění, pohádek. V našich podmínkách budeme také experimentovat a celkově zařazovat formy prožitkového učení s využitím venkovních prostor naší zahrady a okolí MŠ. TVP je sestavován tak, aby bylo možné pružně reagovat na potřeby dětí dle aktuálního dění.

     Naše MŠ s programem Začít spolu klade důraz na spolupráci rodiny. Využijeme proto připomínek a návrhů z řad rodičů. V průběhu školního roku uskutečníme společné rodinné akce. Budeme s rodiči spolupracovat a zapojovat je do společných aktivit. Na podzim budeme tvořit v dílničkách, využijeme darů přírody a zúčastníme se výstavy podzimních plodů. Každý pátek ochutnáme zeleninové a ovocné šťávy z našeho odšťavňovače.

     Po celý rok povedeme děti k ochraně přírody, zvířat i kladnému vztahu k lidem. Během školního roku se zúčastníme různých kulturních akcí, navštívíme divadlo loutek, kino, knihovnu uspořádáme akademii, kde děti vystoupí s tanečním programem, karneval a další. Každý týden budeme prožívat dobrodružství pod širým nebem, budeme pečovat o fyzický i psychický rozvoj dětí, snažit se vytvářet prostředí bezpečí a pohody.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena