Třída Maková panenka - Co jsme se už naučili

Září 

V měsíci září si děti ze třídy Maková panenka zvykaly na na nové kamarády, na prostředí třídy i zahrady a v tom nám pomáhaly maminky, které první dny trávily s dítětem dopoledne ve třídě. Děti byly hned první den poučeny o bezpečnosti a pravidlech ve třídě. Učily se větší samostatnosti při stolování, hygieně, při svlékání a oblékání. Děti byly vedeny k tomu, aby se nebály oslovit dospělého a požádat o pomoc. Vyzkoušely si první aktivity, práci v centrech ranní kroužek i pohybové chvilky. Měly také první zážitky z vycházky do parku přes nový můstek, prohlédly si zámek a v něm výstavu dřevěných kostelíků, na zahradě nám cvičitelé předvedli krásné dravce a jejich výcvik a také jsme si prohlédli výstavu ovoce a zeleniny v KCP-krásné výrobky, kde se zůčastnily svojí expozicí také naše děti z Mateřské školy Paskov. Celé vzdělávání dětí ve třídě Maková panenka je propojeno putováním skřítka Medovníčka a jeho kamarády.

 

Říjen

V měsíci říjnu si děti ze třídy Maková panenka zvykaly na pravidla ,na prostředí třídy i zahrady,na dodržování režimu dne. Nové děti, které nastoupily až v tomto měsíci (Tobiáš M. a Vikktor M.) byly v den nástupu poučeny o bezpečnosti a pravidlech ve třídě. Děti se stále učí větší samostatnosti při stolování, hygieně, při svlékání a oblékání. Jsou pedagogy vedeny k tomu, aby se nebály oslovit dospělého a požádat o pomoc. Zvykají si na společné hry a činnosti, učí se kooperovat při společné práci i hře. Hodně času děti trávily venku v přírodě, tvořily z přírodnin, poznávaly stromy a plody, pozorovaly zvířátka a ptáky. Venku jsme se chodili dívat na naši Mini ekofarmu, děti si prohlédly tabule se zvířátky, poznávaly je a povídali jsme si o jejich životě a o pomoci, kterou potřebují od lidí. Děti velmi rády chodí do parku, kde mají možnost volného pohybu a sběru přírodnin k podzimnímu tvoření. Celé vzdělávání dětí ve třídě Maková panenka je propojeno putováním skřítka Medovníčka a jeho kamarády.

 

Listopad

V měsíci listopadu si děti ze třídy Maková panenka upevnily pravidla ,dbali jsme na bezpečnost a hygienu, na dodržování režimu dne.
Děti se stále učí větší samostatnosti při stolování, hygieně, při svlékání a oblékání. Jsou pedagogy vedeny k tomu, aby se nebály oslovit dospělého a požádat o pomoc. Společně jsme zvládli Strašidelnou stezku plnou pavučin, netopýrů, strašidel a děti si troufly i na ježibabu. Byly odměněny perníkem dýně od paní kuchařky Evy Hložánkové. Děti se již zapojují do společných činností. Tvořily z kousků papírků velkou dýni , vyrobily s pomocí pedagoga čerty z papíru a pytlů na odpadky. Nacvičujeme písničky a říkadla pro čerta a Mikuláše. Hodně zpíváme, hrajeme na dětské hudební nástroje a tančíme. Děti se stále učí
pravidlu v ranním kroužku, a to, že když jeden mluví, ostatní poslouchají. Společně se těšíme na Mikuláše a hlavně na vánoce.

 

Prosinec 

V měsíci prosinci jsme s dětma prožívali krásné sváteční chvilky, také jsme se naučili novým písním, básním, říkadlům a hudebně pohybovým hrám.
Bohužel ani nám ve třídě Maková panenka se nevyhla karanténa, která nám zasáhla jak do dětmi oblíbeného svátku Čerta a Mikuláše, tak do vánočního focení dětí. Společně jsme se těšili na Vánoce, povídali si o zvycích, tradicích a celkově vytvářeli pozitivní vztah k lidem kolem sebe, učili se spolupráci a kamarádství. Děti si vyrobily vánoční stromečky z papírových kuželů a nazdobily si je, také pro rodiče vánoční přáníčka. V pondělí 20.12. jsme si udělali malé vánoční posezení i s cukrovím a dárečky pod stromeček. Děti zazpívaly koledy a zatančily taneček Sněhuláci. Vše jsme zaznamenávali na kameru a rodiče dětí tak dostali krásný předvánoční dárek. I přes sváteční atmosféru jsme bohužel v této těžké době hrozby nemoci Covid 19 stále upozorňovali a dodržovali zpřísněnou hygienu, dezinfikovali ruce vždy při vstupu do budovy MŠ. Dbali jsme na dodržování stanovených pravidel. I přes to všechno byl pro děti i pro nás pedagogy měsíc prosinec nejkrásnějším měsícem v roce.

 

Leden 

V měsíci lednu 2022 jsme se zaměřili na zimní radovánky, karnevalové veselí a zimní sporty. Povídali jsme si o skřítkovi Medovníčkovi a jeho zdravém jídelníčku, chodili jsme do parku i na zahradu a pozorovali změny v přírodě.
Děti se pobytem venku otužují a vnímají přírodu a přírozené změny v ní. Vedli jsme děti ke zvýšené hygieně a dodržovali přísná bezpečnostní opatření z důvodu stále trvající epidemie Covid 19.Děti si upevnily pravidla ve třídě, poznají již některé piktogramy a jsou stále nabádány k jejich dodržování. Také u nás proběhl dětmi velmi oblíbený karneval. Děti již ráno přišly v maskách a všechny Elsy,čarodějnice a ostatní pohádkové bytosti si ten den pořádně užily. Chodili jsme pozorovat ptáčky u krmítka a nosili jim správné krmení. Děti již poznají názvy ptáků u nás přezimujících. Tvořili jsme karnevalovou výzdobu-hlavy klauna s papírovými střapci a girlandy na okna a dveře. Měsíc leden byl pro děti i pro nás pedagogy velmi zábavný a pro děti také v mnohém poučný.

 

Únor

Děti se celý měsíc vzdělávaly ve třídě Ferda Mravenec.

 

Březen

V měsíci březnu se děti seznámily s pohádkami klasickými i veršovanými, „hráli jsme divadlo“ a také navštívili divadelní představení „Kašpárkův svět s pohádkou „O nezbedné princezně“ . Děti si tak rozvíjely dovednosti předcházející čtení a psaní, poslech a vyprávění pohádek, sledování příběhů, divadelní pohádky. Další blok byl zaměřen na přicházející jaro. Děti si vyslechly  „Co povídá sluníčko“ formou dopisu dětem  a také se seznámily s jarními zvyky „Vynášení Mořeny“. Opakovali a procvičovali jsme barvy, seznámili se s názvy jarních květin, porovnávali počet prvků a s číselnou řadou do šesti. Hráli jsme jarní hry a zpívali písně za doprovodu na dětské rytmické nástroje. Rozšířili jsme tak povědomí dětí o přírodě živé a neživé.

 

Duben 

V měsíci dubnu 2022 byla třída Maková panenka týden spojená s třídou Ferda již od rána a do konce měsíce se děti spojovaly na odpolední odpočinek. Těšili jsme se na velikonoční svátky, vyráběli jsme zajíčky a kraslice, povídali si o tradicích velikonoc. Vyseli jsme semínka do truhlíků, připravovali jsme zdravou pomazánku s bylinkama. Chodili jsme do přírody a děti  poznávaly jarní květiny, rozeznávaly rozdíl mezi stromem jehličnatým a listnatým. V parku děti vyráběly z přírodnin domečky pro broučky a pro skřítky. Učily se, jak se v přírodě chováme, poučily jsme je s kolegyní o pravidlech bezpečného pohybu v parku. Nadále dbáme na hygienu rukou a dodržování zvýšeného  pitného režimu v teplých měsících.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies nastavení
Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách zůstanete i nadále, souhlasíte s jejich používáním. VÍCE INFORMACÍ O COOKIES ZDE
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.