V tomto oddělení RÁKOSNÍČEK vyučují paní učitelky  Radka Mynářová a Ing. et Bc. Olga Golasová a asistentka pro děti s OMJ Mgr. Zuzana Sklářová
  


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě:  23
Třída věkově heterogenní: 3 - 6 let

Charakteristika třídy Rákosníček - školní rok 2021-2022

Ve třídě Rákosníček je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 23 dětí. Z toho je 8 chlapců a 15 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 3 - 6 let, z toho 10 předškoláků.
Celkem 17 dětí navštěvovalo třídu Rákosníček již v loňském roce, 5 dětí přišlo z batolecí třídy Cipísek. Dvě děti - sourozenci mají OMJ, s chlapcem - předškolákem bude pracovat asistentka pro děti s OMJ. S dětmi pracuje paní učitelky: Radka Mynářová a Olga Golasová a asistentka pro děti s OMJ Mgr. Zuzana Sklářová
Děti jsou vzdělávány dle školního vzdělávacího programu, který má název:
„Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a programu „Začít spolu“. Z těchto programů vychází třídní vzdělávací program „Velký je náš Svět, Paskov poznám teď“

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Rákosníček

pro školní rok 2021 - 2022

Motto: "Kde je cesta, tam je cíl".

Náš vzdělávací program s názvem „Velký je náš Svět, Paskov poznám teď“ vychází z RVP pro MŠ, programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a je zaměřen hlavně na environmentální problematiku, které se budeme věnovat během celého školního roku, dále bude naším cílem poznávání okolí mateřské školy - flory a fauny na školní zahradě i mimo ní. Zaměříme se i na poznávání důležitých budov a institucí v městečku Paskov.
Při vzdělávání je naším hlavním cílem vytvořit ve třídě Rákosníček příjemné klima pro děti, jak pro jejich adaptaci v mateřské škole, tak po celý školní rok. S partnerským přístupem, chceme u dětí posilovat zdravé sebevědomí, podporovat jejich tvůrčí schopnosti a samostatnost, a to nejen při sebeobsluze, ale také při sociálním kontaktu jak s dospělými, tak s ostatními dětmi. Chceme děti vést k tomu, aby uměly požádat o pomoc, pokud ji potřebují, aby uměly vyslovit své potřeby a přání. Naším cílem je i to, aby se děti konflikty a problémy učily řešit nejdříve mezi sebou a až v případě, že potřebují podporu, nebo si neporadí požádaly dospělého. Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně a s ohledem na jeho povahu.
Samostatnost, svoboda a partnerský přístup ovšem neznamená chaos a bezvládí. Chceme, aby se děti podílely na tvorbě pravidel třídy, která budeme společně dodržovat a aby za jejich porušování nesly důsledky.
Vzdělávání bychom chtěli uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se během pobytu v mateřské škole vyskytnou. Budeme se snažit, aby řízené a spontánní aktivity byly ve vyváženém poměru. Chceme zařazovat i didakticky zacílené činnosti, ve kterých budeme společně s dítětem naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude vždy založené na aktivní účasti dítěte a bude založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. 

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.