V tomto oddělení RÁKOSNÍČEK vyučují paní učitelky  Radka Mynářová a Ing. et Bc. Olga Golasová a asistentka pro děti s OMJ Mgr. Zuzana Sklářová
  


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě:  23
Třída věkově heterogenní: 3 - 6 let

Charakteristika třídy Rákosníček - školní rok 2021-2022

Ve třídě Rákosníček je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 23 dětí. Z toho je 8 chlapců a 15 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 3 - 6 let, z toho 10 předškoláků.
Celkem 17 dětí navštěvovalo třídu Rákosníček již v loňském roce, 5 dětí přišlo z batolecí třídy Cipísek. Dvě děti - sourozenci mají OMJ, s chlapcem - předškolákem bude pracovat asistentka pro děti s OMJ. S dětmi pracuje paní učitelky: Radka Mynářová a Olga Golasová a asistentka pro děti s OMJ Mgr. Zuzana Sklářová
Děti jsou vzdělávány dle školního vzdělávacího programu, který má název:
„Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a programu „Začít spolu“. Z těchto programů vychází třídní vzdělávací program „Velký je náš Svět, Paskov poznám teď“

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Rákosníček

pro školní rok 2021 - 2022

Motto: "Kde je cesta, tam je cíl".

Náš vzdělávací program s názvem „Velký je náš Svět, Paskov poznám teď“ vychází z RVP pro MŠ, programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a je zaměřen hlavně na environmentální problematiku, které se budeme věnovat během celého školního roku, dále bude naším cílem poznávání okolí mateřské školy - flory a fauny na školní zahradě i mimo ní. Zaměříme se i na poznávání důležitých budov a institucí v městečku Paskov.
Při vzdělávání je naším hlavním cílem vytvořit ve třídě Rákosníček příjemné klima pro děti, jak pro jejich adaptaci v mateřské škole, tak po celý školní rok. S partnerským přístupem, chceme u dětí posilovat zdravé sebevědomí, podporovat jejich tvůrčí schopnosti a samostatnost, a to nejen při sebeobsluze, ale také při sociálním kontaktu jak s dospělými, tak s ostatními dětmi. Chceme děti vést k tomu, aby uměly požádat o pomoc, pokud ji potřebují, aby uměly vyslovit své potřeby a přání. Naším cílem je i to, aby se děti konflikty a problémy učily řešit nejdříve mezi sebou a až v případě, že potřebují podporu, nebo si neporadí požádaly dospělého. Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně a s ohledem na jeho povahu.
Samostatnost, svoboda a partnerský přístup ovšem neznamená chaos a bezvládí. Chceme, aby se děti podílely na tvorbě pravidel třídy, která budeme společně dodržovat a aby za jejich porušování nesly důsledky.
Vzdělávání bychom chtěli uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se během pobytu v mateřské škole vyskytnou. Budeme se snažit, aby řízené a spontánní aktivity byly ve vyváženém poměru. Chceme zařazovat i didakticky zacílené činnosti, ve kterých budeme společně s dítětem naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude vždy založené na aktivní účasti dítěte a bude založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. 

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena