V této třídě CIPÍSEK vyučují paní učitelky Bc. Renáta Chovančíková,
Ivana Marynčáková, asistentka pedagoga Pavla Bracková, chůvy Lenka Gajďoková, Mgr. Zuzana Sklářová

kremilek cipisek
krtecek rakosnicek
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 21 dětí
Děti věkově homogenní: 2 - 3 roky

 
Charakteristika batolecí třídy Cipísek - školní rok 2021/2022

Batolecí třída „Cipísek“ je uzpůsobena v mateřské škole Paskov pro děti od dvou do tří let. V letošním roce 2021/2022 je přihlášeno do třídy 21 dětí, z toho 9 děvčat a 12 chlapců. Z toho jeden chlapec s Dawnůvým syndromem, ke kterému je ve třídě asistentka. Ve třídě jsou dvě učitelky a dvě chůvy.
V září nenastoupily všechny děti, jelikož některé nastoupí v průběhu roku.
Třída „Cipísek“ je uzpůsobena pro tyto děti tak, že splňuje bezpečnostní a hygienické podmínky. Celé prostory třídy jsou veselé, v jemných barvách a zde vytvořeny prostory pro spontánní hru, odpočinek nebo soukromí.

Charakteristika třídního vzdělávacího programu třídy Cipísek ve školním roce 2021 - 2022

Název  Třídního vzdělávacího programu:

„Pohádkové putování s Cipískem“

Záměr třídního vzdělávacího programu: Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu, který nese název „ Děti z kouzelné zahrady u zámku“. Děti se budou během školního roku vzdělávat pomocí Rámcového vzdělávacího programu a principů programu „Začít spolu“. Cílem našeho TVP je poskytnou bezpečné a příjemné prostředí, které bude nápomocné k tomu, aby děti lépe zvládly adaptaci v novém prostředí, odloučení od maminky a také aby byly schopné si najít v mateřské škole kamarády a bylo jim tady dobře. Děti během školního roku budeme všestranně rozvíjet a vytvářet u nich tělesné, manipulační, pohybové , komunikační a sebeobslužné dovednosti. Taky se u dětí zaměříme na rozvoj zdravého životního stylu. K poznávání okolního světa budeme využívat okolí kolem MŠ a školní zahradu s naší Mini eko farmou se zvířátky.

Naším společným cílem bude: Poskytnou dětem na začátku roku v době adaptace bezpečné prostředí plné pohody, radosti a lásky. Děti budeme vzdělávat a vychovávat tak, aby se z nich na konci předškolního vzdělávání stala samostatná a plně rozvinuté osobnost na základě individuálních zvláštností konkrétního dítěte. Dětem připravíme takové činnosti, aby byly pomocí nich schopné se rozvíjet ve všech oblastech: fyzické, psychické i sociální. U dětí se také zaměříme na rozvoj životního stylu, samostatnosti a sebevědomí. Ve vzdělávání budeme upřednostňovat smyslové vnímání, jelikož toto vnímání je důležité proto, aby dítě zvládlo poznávat okolní svět. U dětí prohloubíme také sounáležitost s okolní přírodou, tak aby ji byly děti schopné chránit. Rozvíjet komunikační schopnosti dítěte formou her, zpěvu, recitace a pohádek. Děti se budu učit dbát o bezpečnost svou i druhých. Budou se učit naslouchat, spolupracovat a respektovat kamarády. Celoročně budeme utužovat základy pro zdravý životní styl.


 


 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.