V této třídě CIPÍSEK vyučují paní učitelky Bc. Renáta Chovančíková,
Bc. Zuzana Tomášková, chůva Lenka Gajďoková

kremilek cipisek
krtecek rakosnicek
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 20 dětí
Děti věkově homogenní: 2 - 3 roky

 
Charakteristika batolecí třídy Cipísek - školní rok 2020/2021

Batolecí třída „Cipísek“ je uzpůsobena v mateřské škole Paskov pro děti od dvou do tří let. V letošní roce 2020-2021 je přihlášeno 20 dětí, z toho 14 děvčat a 6 chlapců.  V září nenastoupily všechny děti, jelikož některé nastoupí v průběhu roku. Ve třídě pracují dvě učitelky a chůva, v případě potřeby pomáhá dětem školnice (např. při oblékání k pobytu venku nebo při převlékání do pyžámek na odpolední odpočinek. Třída Cipísek je uzpůsobena pro nejmenší děti tak, že splňuje bezpečností i hygienické podmínky, které jsou pro děti tohoto věku nejvíce podstatné. Třída je navržena v jemných pastelových barvách s místy jak pro spontánní činnosti dětí, tak i pro odpočinek nebo soukromí. Všechny hračky jsou zdravotně nezávadné s certifikátem nebo dokladem o shodě pro děti již od 1.rou věku.  N toaletách jsou dětem k dispozici stupínky, v případě potřeby i nočníky. Žádné z dětí již nenosí pleny. Zvládaní hygienických návyků jako je používání toalety a umývání rukou jsou základní podmínkou pro přijetí dítěte do této batolecí třídy.  Děti jsou schopny se samy najíst lžíci, zvládají pití z hrnečku.

Charakteristika třídního vzdělávacího programu třídy Cipísek ve školním roce 2020 - 2021

Název  Třídního vzdělávacího programu:

„Hrajeme si celý rok s Medvídkem Pú“

Záměr třídního vzdělávacího programu:  Děti se vzdělávají dle Rámcového vzdělávacího programu pro Mateřské školy a principů programu „Začít spolu“. Vycházíme ze Školního vzdělávacího programu, který má název : Děti z kouzelné zahrady u zámku. Cílem našeho TVP je v prvé řadě dobře zvládnutá adaptace dětí, odloučení od maminky a své rodiny a také, aby byly schopny si najít v MŠ kamarády a bylo jim tady dobře. Děti během školního roku budeme všestranně rozvíjet a vytvářet u nich tělesné, pohybové, manipulační, sebeobslužné a komunikační dovednosti. Podporovat zdravý vývoj dítěte a vést ke zdravému životnímu stylu. Nabízet dětem zdravé potraviny, učit je pít ovocné šťávy a neslazené nápoje. Nabízet dětem hodnotné jídlo a zdravou zeleninu a ovoce.  Vést je ctít pravidla a rituály v denním životě a společně sdílet své prožitky s kamarády ve třídě. K poznávání okolního světa budeme využívat naši školní zahradu a okolí kolem MŠ.

Našim společným cílem bude: V době adaptačního procesu vytvářet bezpečné prostředí plné pohody a radosti z prožité činnosti. Děti budeme vzdělávat a vychovávat tak, aby se z nich na konci předškolního vzdělávání stala samostatná a plně rozvinutá osobnost na základě individuálních zvláštností konkrétního dítěte. Dětem připravíme takové činnosti, aby byly pomoci nich schopné se rozvíjet ve všech oblastech: sociální, fyzické a psychické. U dětí se také zaměříme na rozvoj životního stylu, samostatnosti a sebevědomí. Ve vzdělávání budeme upřednostňovat  smyslové vnímání jak o základ přirozeného poznání. Podporovat sounáležitost s přírodou .  Rozvíjet komunikační schopnosti dítěte formou her, zpěvu, recitací a pohádek. Děti se budou učit dbát o bezpečnosti svou i druhých. Budou se učit naslouchat, spolupracovat a respektovat kamarády. Celoročně budeme budovat základy pro zdravý životní styl.


 


 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena