V této třídě Ferda Mravenec vyučují paní učitelky  Zdeňka Mičlová a Nikola Kohutová
  
   


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 27 dětí
Třída věkově heterogenní: 3 - 7 let

 

Charakteristika třídy Ferda Mravenec

Ve třídě Ferda Mravenec je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 27 dětí. Z toho je 14 chlapců a 13 děvčat. Třída je věkově od 3-7 let, 4 děti 3-4 leté, 13 dětí 4-5 leté, 5 dětí 5-6leté a 5 dětí 6-7 leté s OŠD z toho je 5 dětí ohrožených školním neúspěchem. S těmito dětmi budeme individuálně pracovat.

Ve třídě Ferda Mravenec s dětmi budou pracovat p. učitelka Nikola Kohutová a p. učitelka Zdeňka Mičlová.

Třída Ferda Mravenec je uzpůsobena pro děti tak, že splňuje bezpečností i hygienické podmínky, které jsou pro děti tohoto věku nejvíce podstatné. Třída je navržena v jemných pastelových barvách s místy jak pro spontánní činnosti dětí, tak i pro odpočinek nebo soukromí.

Charakteristika vzdělávacího programu

Název Třídního vzdělávacího programu:

„Všichni jsme tu kamarádi,
pomáháme sobě rádi.“
        

ZÁMĚRY TŘÍDNÍHO VÝCHOVNÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z RVP pro MŠ a základního principu programu ZAČÍT SPOLU a ŠVP „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.

Pomocí malého živočicha „veverky Emilky“ se děti postupně budou seznamovat s těmito IB:

* Emilka v kouzelné zahradě

* Budeme si hrát a poznávat s veverkou Emilkou

* Emilka u rozezpívané vrby

* Veverka Emilka už bude školák

* Emilka cestuje do říše pohádek

* Jsme kapkou v moři v lidské společnosti

* Emilčina zdravá abeceda

Veverka Emilka děti nenásilně seznámí a pomůže jim zvládat vše z oblasti EVVO – environmentální, multikulturní, bude pomáhat dětem ohroženým škol. neúspěchem, bude je učit lásce ke vzdělání, rodině, lidem a přírodě kolem nás, kamarádství a kolegialitě, bude u dětí vzbuzovat a navazovat atmosféru bezpečí, důvěry a porozumění, vést děti k ekologickým aktivitám, k péči o životní prostředí, lásce k přírodě živé i neživé.

PŘI PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ SE BUDEME ŘÍDIT HLAVNÍMI CÍLY VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
  2. Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Velkou roli zde hraje prožitkové učení a integrované vzdělávání.

Ve vzdělávání zohledňujeme věk a vyspělost dětí, individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí.

Velký důraz a velkou pozornost budeme po celý rok věnovat spolupráci s rodiči, budeme konzultovat všechny problémy a možnosti, jak co nejlépe a citlivě postupovat při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena