V této třídě Ferda Mravenec vyučují paní učitelky  Zdeňka Mičlová a Bc. Renáta Senftová, asistentka pedagoga Jana Křížová
  
   


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 26 dětí
Třída věkově heterogenní: 3 - 6 let

 

Charakteristika třídy Ferda Mravenec v roce 2021 - 2022

Ve třídě Ferda Mravenec je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 26 dětí. Z toho je 10 chlapců a 16 děvčat. Jsme třída věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 3-6 let, z toho je 12 předškoláků, u kterých se zaměříme na přípravu před nástupem do povinné školní docházky (rozvoj čtenářské, matematické a informační pregramotnosti).

S dětmi budou pracovat paní učitelka Zdeňka Mičlová, Bc. Renáta Senftová a asistent pedagoga paní Jana Křížová.

Třída Ferda Mravenec je uzpůsobena pro děti tak, že splňuje bezpečností i hygienické podmínky, které jsou pro děti tohoto věku nejvíce podstatné. Třída je navržena v jemných pastelových barvách s místy jak pro spontánní činnosti dětí, tak i pro odpočinek nebo soukromí.

Charakteristika vzdělávacího programu v roce 2021 - 2022

Název Třídního vzdělávacího programu:

„Začínáme spolu“        

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z RVP pro MŠ a základního principu programu ZAČÍT SPOLU a ŠVP „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.
Pomocí malého živočicha „Veverky Emilky“ se děti postupně budou seznamovat s těmito IB:
- Emilka v kouzelné zahradě
- Budeme si hrát a poznávat s veverkou Emilkou
- Emilka u rozezpívané vrby
- Veverka Emilka už bude školák
- Emilka cestuje do říše pohádek
- Jsme kapkou v moři v lidské společnosti
- Emilčina zdravá abeceda


Veverka Emilka děti nenásilně seznámí a pomůže jim zvládat vše z oblasti EVVO – environmentální, multikulturní, bude pomáhat dětem ohroženým škol. neúspěchem, bude je učit lásce ke vzdělání, rodině, lidem a přírodě kolem nás, kamarádství a kolegialitě, bude u dětí vzbuzovat a navazovat atmosféru bezpečí, důvěry a porozumění, vést děti k ekologickým aktivitám, k péči o životní prostředí, lásce k přírodě živé i neživé.

PŘI PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ SE BUDEME ŘÍDIT HLAVNÍMI CÍLY VZDĚLÁVÁNÍ:
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
2. Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Velkou roli zde hraje prožitkové učení a integrované vzdělávání.


Ve vzdělávání zohledňujeme věk a vyspělost dětí, individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí.


Velký důraz a velkou pozornost budeme po celý rok věnovat spolupráci s rodiči, budeme konzultovat všechny problémy a možnosti, jak co nejlépe a citlivě postupovat při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.