V této třídě KŘEMÍLEK vyučují paní učitelky Bc. Lucie Kreclová, Silvie Rundtová, Dis. et DiS. a asistentka pedagoga Simona Chroboková
(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 

 Co jsme se už naučili 

 

Počet dětí ve třídě: 28
Třída věkové heterogenní: 4 - 6 let

  

Charakteristika třídy Křemílek v roce 2021 – 2022

Ve třídě Křemílek je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 28 dětí, z toho 14 dívek a 14 chlapců. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 4– 6 let, z toho 11 předškoláků, kteří z větší části pokračují z loňského roku. Ve třídě máme 3 děti s individuálním plánem, které budou docházet na přezkoušení, jeden chlapec pokračuje z loňského roku ze třídy Krteček nově s asistentem pedagoga Simonou Chrobokovou, třídními učitelkami této třídy jsou Bc. Lucie Kreclová a Silvie Rundtová, DiS. et. DiS, o úklid se stará Pavlína Lipinová.

 

Charakteristika vzdělávacího programu 2021 - 2022

Název třídního vzdělávacího programu:  "Letem světem s Křemílkem"

Motto: „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“  

Třídní vzdělávací program s názvem „Letem světem s Křemílkem“ vychází z RVP PV s programem Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem „Děti z kouzelné zahrady u zámku II.“
Třídní vzdělávací program je založen na osobnostně orientovaném modelu výchovy dítěte podle jeho potřeb a možností. Dítě se učí vlastní organizací hry, činností a hodnocením svých schopností. Využívá k tomu širokou nabídku různých příležitostí připravených v mateřské škole nebo vyplývajících z událostí v okolí a rodiny. Naším cílem je, aby se děti ve třídě cítily bezpečně. Nadále se budeme snažit vytvářet příjemné a vhodné podmínky pro rozvoj dětí, pohody a zdravého životnímu stylu. Postupně budeme vést děti k samostatnosti při řešení svých i vnějších problémů a konfliktů tak, aby nevolilo nejsnazší cestu, tj. přes dospělé, ale hledalo samo způsoby řešení problémů. Chceme, aby se děti učily poznávat svět kolem sebe a to především objevováním, pozorováním, sledováním a tvořením.

V letošním školním roce naše mateřská škola vybudovala mini farmu, ve které děti mají možnost ne pouze pozorovat zvířata, ale i si vyzkoušet co vše co k tomu patří. V rámci vzdělávání mají děti možnost poznávat prostředí ve kterém žijí domácí zvířata, učí se pečovat o ně, zpracovávat jejich produkty a poznávat jejich potřeby. Děti mají možnost si sbírat křepelčí vajíčka, které dále využíváme k přípravě jídel. Poznávají koloběh života a jsou její součástí. Učíme děti starat se o zvířata a žít tak, abychom byli součástí přírody a svým jednám a činy ji nepoškozovali. V rámci eko programu naší mateřské školy se zúčastníme turistického výletu na Paskovskou haldu a pokud nám to situace dovolí tak bychom s dětmi rádi zdolali 3 vrcholy Beskyd. V rámci poznávání svého okolí se chystáme na návštěvu kostela sv. Michaela Archanděla. Celým školním rokem nás bude provázet veverka Emilka, která je symbolem Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy.
 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.