V této třídě KŘEMÍLEK vyučují paní učitelky Bc. Lucie Kreclová, Silvie Rundtová
(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 

 Co jsme se už naučili 

 

Počet dětí ve třídě: 27
Třída věkové heterogenní: 3 - 6 let

  

Charakteristika třídy Křemílek v roce 2020 – 2021

Ve třídě Křemílek se v tomto školním roce bude vzdělávat 27 dětí ve věku 3 – 6 let, z toho je 16 děvčat a 11 chlapců. Žádné z dětí nemá SVP a odklad školní docházky. Třídními učitelkami této třídy jsou Silvie Rundtová DiS. a Bc. Lucie Kreclová, o úklid se stará Pavlína Lipinová.

 

Charakteristika vzdělávacího programu 2020 - 2021

Název třídního vzdělávacího programu:  Tajemství kouzelného slova

Motto: „ Není důležité to, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá..“           J. A. Komenský     

Třídní vzdělávací program s názvem ‚Tajemství kouzelného slovíčka‘ vychází z RVP PV s programem Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem  ‚Děti z kouzelné zahrady u zámku ’a je zaměřen na pochopení jedinečnosti každého z nás , emoce a prožívání. Během celého roku se budeme dále věnovat enviromentální výchově, zdravému životnímu stylu a mezilidskými vztahy. Hlavní prioritou vzdělávání je zprostředkovávat dětem základní  životní zkušenosti v jejich přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání na principu uspokojování jejich potřeb. Naším cílem je, aby děti chodily do školy s radostí a chutí, vzdělávání probíhalo především pomocí prožitkového učení a pochopení sama sebe. S dětmi chceme co nejvíce ranních činností přenést do zahrady a trávit hodně času v přírodě, učit se pomocí vlastních  zkušeností a prožitků s individuálním přístupem ke každému dítěti. Děti budeme vést k empatickému přístupu ke kamarádům a vštěpovat jim zásady slušného chování.

  

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena