V této třídě KŘEMÍLEK vyučují paní učitelky Bc. Lucie Kreclová, Silvie Rundtová
(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 

 Co jsme se už naučili 

 

Počet dětí ve třídě: 24 dětí
Třída věkové heterogenní: 3 - 5 let

  

Charakteristika třídy Křemílek ve školním roce 2019/2020    

Ve školním roce 2019/20 se ve třídě Křemílek bude vzdělávat 24 dětí, z toho je 15 dívek a 9 chlapců. Věková kategorie vzdělávaných dětí je 3-5 let s tím, že většina dětí v prvnímpololetí školního doku dosáhne pěti let. Jedna dívenka bude mít individuální vzdělávání. Ve třídě není žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem šestnáct dětí pokračuje z loňského školního roku v této třídě. Ostatní děti přišly buď ze třídy batolecí, tzn. „Cipísek“ nebo jako úplně nové. Vzdělávajícími pedagogy pro tento školní rok jsou  

 Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Křemílek 

Motto: „Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky“

Napoleon Bonaparte

Záměr třídního vzdělávacího programu: Děti se vzdělávají dle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a principů programu „Začít spolu“. Vycházíme ze Školního vzdělávacího programu, který má název „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.

Během celého školního roku 2019/20 se s dětmi zaměříme na život kolem nás, především na jeho rozmanitost a krásu. Co nejvíce času budeme trávit v přírodě, budeme se postupně seznamovat s živou a neživou přírodou. Společnými silami se naučíme, jak tuto přírodu chránit, aby nám stále poskytovala bezpečné zázemí pro náš život. S dětmi budeme poznávat také naše město, jeho rozmanitost i kulturní místní tradice. Dostatek času budeme věnovat i bezpečnosti, nejen v zázemí MŠ, ale i na vycházkách a různých aktivitách pořádaných v rámci mateřské školy. 

Hlavním cílem naší třídy je, aby děti chodily do MŠ spokojené a pomocí prožitkového učení získaly vědomosti a schopnosti, které jim položí základy dovedností, ze kterých budou čerpat v průběhu dalších let. Budeme podporovat samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, učit je zdravému životnímu stylu. Ve vzdělávání budeme upřednostňovat především smyslové vnímání jako základ přirozeného poznání. 

Naším společným cílem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu. Budeme maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti jednotlivých dětí. Po celou dobu školního roku budeme dětem nabízet vstřícné, podnětné a zajímavé prostředí, kde se děti budou cítit jistě, bezpečně a spokojeně.

 

 

 

 

 

 

  

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena