Třída Křemílek - Co jsme se už naučili

Září 2020

V měsíci září jsme zahájili školní rok se stávajícími i novými dětmi, takže začátek školního roku byl v duchu adaptace, poznávání se a zvykání si v novém prostředí. S dětmi jsme hodně času trávili na školní zahradě, využívali hezkého počasí procházkami v zámeckém parku a poznáváním okolí mateřské školy. S dětmi jsme si povídali o bezpečnosti nejen ve třídě, ale i na zahradě a procházkách. Snažili jsme se dětem ukazovat jak se mají chovat ke svým kamarádům a ostatním zaměstnancům v mateřské škole, aby nám tam spolu bylo hezky a ten rok jsme si krásně užili.

Říjen 2020

V měsíci říjnu jsme se s dětmi zaměřili, jak se nám mění příroda s příchodem podzimu. Pokud nám přálo počasí s dětmi jsme se procházeli po okolí v Paskově. Nadále jsme se snažili s dětmi si povídat, jak se máme schovat ke svým kamarádům ve třídě. V prvním týdnů jsme si užívali barvy a podzimu a pozorovali měnicí listí. Také jsme si všimli, že s příchodem podzimu přichází různé bacily a tak jsme si řekli, jak se máme chovat, abychom jim odolali. Konec října byl v duchu užívání dráčků na obloze a měli jsme omezený režim z důvodu podzimních prázdnin.

Listopad 2020

V měsíci listopad jsme se s dětmi hodně zaměřili na poznávání přírodnin, poznávání listů a práci s nimi. Vyrobili jsme si spoustu výrobků ze žaludů a kaštanů, děti  měli možnost dle vlastní fantazie pomocí tavné pistole vyrábět různé obrazce, které lepili na tvrdý papír nebo karton. Pozorovali jsme přírodu, která se chystá k zimnímu spánku a hodně jsme si povídali o nadcházející zimě. S dětmi jsme rozebírali nejen témata zimního spánku zvířat, ale i zdraví a lidské tělo, jak se o něho starat a jak předcházet různým nemocem. Děti měli možnost formou dramatizace si zahrát různé situace jako je návštěva lékaře nebo když jsme nemocní. S dětmi většinu času trávíme ve volné přírodě, venku a na hřišti, takže se snažíme utužovat naše zdraví a budovat naší přirozenou imunitu.

Prosinec 2020

Celý prosinec se děti připravovaly na příchod Vánoc. V prvním týdnu nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem, kde rozdal dětem balíčky. Děti pilně trénovaly básničky a písničky pro Mikuláše. Děti si povídaly jaké znají tradice o Vánocích, ozdobily si perníčky. V posledním týdnu si děti natočily připravenou besídku pro rodiče, z důvodu pandemie bohužel nemohla být účast rodičů na besídce. Taktéž v posledním týdnu přišel k nám do třídy Ježíšek a nadělil dětem dárečky pod stromečkem. Děti si užily i posezení u stolečku, kde jsme pouštěli lodičky a rozkrojily jablíčka.

Leden 2021

S dětmi ze třídy Křemílek jsme do Nového roku vkročili s přáním ať už je pryč nouzový stav.  První týden jsme si zahráli na Tři Krále a povídali jsme si o tom , kdo vlastně byli a proč přišli. Hodně jsme se věnovali zimním sportům i když sněhu bylo po málu a neměli jsme možnost v praxi si ukázat jak se třeba lyžuje nebo využít vyrobené lyže z papíru. Vzhledem k nastalé situaci jsme si zvykli být s dětmi hodně venku, což se nám osvědčilo se snížením nemocnosti. Trénovali jsme oblékání, protože někdy nám docela trvá než se vypravíme  na zahradu , protože je někdy velice vtipné, když si děti nasadí čepici a rukavice, ale vůbec jim nevadí, že nemají spodní část oděvu.  Koncem měsíce se počasí umoudřilo a my jsme konečně mohli vytáhnout boby a lopaty a pořádně se vydovádět na našem školním  kopečku a konečně postavit pořádného sněhuláka. Děti se pokoušely postavit i Iglů, ale bohužel obleva dalšího dne nám celou práci zhatila, takže budeme věřit, že ještě přijde příležitost, kdy to pořádně velké Iglů postavíme.

Únor 2021

V tomto měsíci jsme měli téma „Zimní čas“, kdy jsme si s dětmi užívaly pořádnou zimu a sníh. Na zahradě naší školky měli děti možnost bobovat na kopci a stavět sněhuláky. S dětmi jsme chodily na procházky po okolí města Paskov. První týden v únoru byla třída uzavřena z důvodu výskytu COVID-19. Po návratu z karantény jsme si s dětmi povídaly o ptáčcích v zimě, jaké máme druhy a co pro ně mžeme udělat v tomto ročním období. Děti i myslely na ptáčky a do krmítek kolem školky nasypaly zrní. V předposledním týdnu jsme si s dětmi uspořádaly karneval, kdy děti přišly v různých převlecích a čekaly na ně různé hry a činnosti. Poslední týden v únoru bylo téma „Antarktida“, kde se děti dozvěděly zajímavosti a toto téma je velice zaujalo.

Březen 2021

Měsíc březen byl opět ve znamení covidové pandemie a my, abychom aspoň trošku měli možnost dětem umožnit trochu málo vzdělávání, trochu zábavy a trošku povinností začali jsme vzdělávat  distančn. Pro děti jsme  měli připravené  činnosti, pracovní listy a úkoly, dle zadaného týdenního plánu, které si rodiče mohli jak stáhnout z webu nebo vyzvednout ve škole. Někteří se zapojili okamžitě a úkoly si stahovali přímo ze stránek mateřské školy, někteří si chodili do mateřské školy osobně pro vytištěné materiály a někteří nám svou práci snad ukáží až po otevření školy. Mile nás překvapilo, že i děti, které neměli povinné předškolní vzdělávání se zapojili a měli snahu něco vypracovat. Děkujeme rodičům, kteří se aktivně zapojili a posílají nám zpětnou vazbu, vypracované úkoly, fotky nebo jenom pozdravy, moc nás to vždy potěšilo. Snad už nás čekají lepší ‚zítřky‘ a už se uvidíme osobně ve třídě a zbytek školního roku už si prožijeme všichni dohromady.

Duben 2021

Jak v měsíci březnu, tak v prvním týdnu v dubnu jsme měli ve školce distanční výuku z důvodu uzavření školky z epidemiologického opatření COVID-19. První týden jsme se zaměřili s dětmi přes zmíněnou distanční výuku na dopravní prostředky. V druhém týdnu jsme již ve školce přivítali předškolní děti. S dětmi jsme pokračovali v bezpečnosti v dopravě a to především, jak se máme chovat na přechodu s dětmi jsme se procházeli i po okolí města Paskov a trénovali dopravní značky a jejich významy. V dalším týdnu jsme si s dětmi povídali na téma Čarodějnice, kdy si děti vytvořily i obrovskou pavučinu, která je velice bavila. V posledním týdnu jsme si s dětmi zahráli na zahradníky a zasadili jsme sazenice, kdy se děti každý den o sazeničky pečlivě staraly.

Květen 2021

V tomto měsíci jsme měli ve třídě téma „Křemílek má rád zvířátka“. První týden jsme si povídali o maminkách a vyráběli jim dárečky ke dni matek. V dalším týdnu se do školky již vrátily všechny ostatní děti. S dětmi jsme si povídali, jak se žije na farmě, kdo se o ně stará, jaké mláďátka se rodí na jaře. Toto téma děti velice bavilo, vyzkoušeli jsme si i pokus. Hned další týden jsme navázali na zvířátka, ale nyní, které najdeme v trávě. Děti si vyrobili berušky, včeličky, housenky. Děti pomocí pantomimy zkoušely napodobovat zvířátka. V posledním týdnu jsme si s dětmi povídali o barvách kolem nás, především jsme trénovali barvičky. Nadále po celý měsíc jsme se s děti starali o naše sazeničky.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena