Třída Ferda Mravenec - Co jsme se už naučili


Listopad 2019

Důležitým aspektem v naší třídě Ferda Mravenec bylo prožitkové učení na téma EKO škola a Zdravá MŠ. Zaměřili jsme se na ochranu přírody – co do přírody patří a co nepatří. Při pobytu venku jsme stavěli domečky pro zvířátka a sbírali přírodniny, ze kterých jsme tvořili např. ježečky, veverky, … Díky tomu si děti uvědomily, že čistota přírody není samozřejmostí a že musíme o přírodu a celou naši planetu pečovat. Dalším dětmi oblíbeným tématem bylo poznávání života ptáčků ať už tažných nebo stálých, o které v zimě pečujeme a už víme jak. Zúčastnili jsme se besedy v knihovně, kde si paní knihovnice připravila velice poutavý příběh, za což jí moc děkujeme. Další akcí bylo Zámecké strašení, kterému předcházely podzimní dílničky s rodiči. Děti měly možnost si vyrobit strašidelné zápichy, masky a lucerny z dýní, které jsme pak použili jako světýlka na strašidelné stezce zámeckým parkem. Moc jsme si tuto zdařilou akci užili. Také jsme navštívili výstavu betlémů a mnoho dalších krásných výrobků z keramiky na paskovském zámku.
 

Říjen 2019

V měsíci říjnu jsme se zaměřili na pobyt v přírodě a pozorovali vše, co s ní souvisí. Povídali jsme si o zvířátkách, stromech, jak je chránit a pomáhat jim. Co máme udělat pro to, aby se na zemi lépe žilo jak lidem, tak zvířátkům, ptáčkům i stromům, keřům a rostlinám. Se vším nám pomáhala naše kamarádka veverka Emilka, která nás seznamovala s prací na zahrádce, s významem stromů a keřů pro celou planetu Zemi. Hodně jsme chodili do parku a povídali si o všem, co děti viděly. Soutěžili jsme o nejhezčí výrobek z ovoce a zeleniny, upekli s maminkou jablíčkovou buchtu. Učili jsme se správně chodit ve dvojicích kolem vozovky a přecházet přes přechod. Každý čtvrtek jsme si zacvičili v tělocvičně, kde si děti procvičily obratnost a hrubou motoriku při cvičení na nářadí i formou pohybových her, florbalu, fotbalu a míčových hrách. Celé cvičení vždy zakončíme relaxací a pozdravem.
Za třídu Ferda Mravenec Ivana Ševčíková

 

Září 2019

Děti se seznamovaly s prostředím třídy, zvykaly si na nové kamarády i na p. učitelky. Zavzpomínali jsme na prázdniny, povídali si o naší Zdravé MŠ i Eko-škole, o naší kamarádce veverce Emilce, která nás bude provázet celým rokem. Byli jsme se podívat na výstavě zahrádkářů, na kterou jsme přinesli výrobky dětí a rodičů. Také jsme v rámci adaptace navštívili Kozí farmu v Havířově, kde děti měly možnost poznat život domácích zvířat a péči o ně. Celkově byl měsíc září bohatý na akce i aktivity dětí.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena