Třída Cipísek - Co jsme se už naučili

Září 2020

V měsíci září jsme se zaměřili především na adaptaci nových dětí v mateřské škole a na zvládnutí jejich odloučení od rodičů. Děti se seznamovaly s novými kamarády, třídou, budovou MŠ i jejím blízkým okolím a také s režimem dne. Naším hlavním cílem v období adaptace bylo, aby se dítě v mateřské škole cítilo bezpečně, spokojeně a mělo v nás důvěru, proto jsme jim poskytovaly dostatek péče, lásky, podpory při zvládaní nových věcí, které byly pro ně neznámé. Dbali jsme také na dodržování určitých pravidel. Rozvíjeli jsme u nich komunikaci mezi sebou navzájem a mezi dětmi a dospělými. Vedli jsme je také i k postupnému zvládání sebeobsluhy. S dětmi jsme se seznámily s Medvídkem PÚ, který nás bude provázet celý školní rok. Učili jsme se jednoduché písničky, říkanky a tanečky. 

Říjen 2020

V měsíci říjnu jsme se s veverkou Emilkou a medvídkem Pů připravovali na přicházející zimu. Povídali si o tom, jak se zvířátka v zimě můžou připravovat na zimu. V prvním a druhém týdnu se děti společně s medvídkem Pů a veverkou Emilkou seznamovaly s ovocem a zeleninou, kterou můžeme najít na zahrádce. Děti pojmenovaly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, poznávaly je také podle hmatu a přibližovaly si povědomí o tom, proč je důležité jíst tyto plody. Třetí týden děti nosily plody podzimu, z kterých jsme si poté udělali výstavku v šatně. Čtvrtý týden jsme se zaměřily na to, jak můžeme pomoct zvířátkům v lese. Děti se během celého měsíci učily jednoduché básničky a písničky.

Listopad 2020

V měsíci listopadu jsme spolu s Medvídkem Pů a veverkou Emilkou, pouštěli na zahradě dráčka Papíráčka, učili se základní barvičky pomocí barevných kostek z lega a seznamovali se s lidským tělem. Navštívili jsme také les u potoka blízko mateřské školy, kde děti sbíraly listí, které nechaly následně uschnout a poznávaly i jednotlivé přírodniny. Společně jsme si vytvořili dráčky, kterými jsme poté vyzdobily třídu. Během posledního týdne si děti vyráběly ozdoby, kterými jsme pak vyzdobily třídu, jelikož se blíží Vánoce. Děti se naučily jednoduché písničky: Vyletěl si pyšný drak, Hlava, ramena, kolena, palce za doprovodu Orffových nástrojů.

Prosinec 2020

V měsíci prosinci se děti pomalu připravovaly na příchod Vánočních svátků. Děti se naučily vánoční písničku a básničku, povídaly si o tom, jaké znají tradice. Zdobily vánoční stromeček a těšily se na to až přijde Ježíšek.

Leden 2021

V měsíci lednu jsme se zaměřili na zimní období a na to, co můžeme v zimě dělat. S dětmi jsme poznávali okolí mateřské školy, chodily jsme do lesa, do parku, kde jsme pozorovali měnící se přírodu. Učily se chodit ve dvojicích, v zástupu a po chodníku. Seznámily se s písničkami, které doprovázely hudebními nástroji. Při výtvarných a pracovních činnostech si děti rozvíjely jemnou motoriku.Dále jsme u dětí rozvíjeli sebeobsluhu, tak aby byly schopné se obléct a vysvléct, i když s částečnou dopomocí a také jsme dbali na hygienické návyky u děti.

Únor 2021

V měsíci únoru jsme se věnovali pohádkám. V prvním týdnu jsme si s dětmi povídali o pohádce „O veliké řepě“. Děti se seznamovaly s dějem pohádky, poznávaly jednotlivé postavy a také jsme si společně tuto pohádku zdramatizovali. V druhém únorovém týdnu nás medvídek Pů zavedl do pohádky „ O perníkové chaloupce“. Děti si společně postavily perníkovou chaloupku, naučily se písničky a básničky a také zdobily perníčky. Třetí únorový termín nás zavedl do pohádky „ O červené Karkulce a v posledním únorovém termínu jsme se seznámily s pohádkou „ O třech prasátkách“. Děti během celého měsíce obohacovaly některé dovednosti předcházející čtení a psaní a rozvíjely jsme zájem o psanou podobu jazyka. Nakonec měsíce jsme si tyto pohádky společně zahráli.

Březen 2021

V měsíci březnu z důvodu zhoršení pandemie Covidu, byla mateřská škola uzavřena. Na začátku každého týdne byli rodičům od dětí zaslány různé náměty na činnosti, které s dětmi mohli rodiče dělat z důvodu uzavření mateřské školy. Na konci měsíce mohli rodiče navštívit společně s dětmi Velikonoční stezku, kde plnily různé úkoly.

Duben 2021

V měsíci dubnu 2021 byla třída Cipísek uzavřena. Ve třídě probíhalo po tu dobu testování dětí na Covid 19.

Květen 2021

V měsíci květnu 2021 jsme si s dětmi povídali o zvířátkách, které žijí na louce. Děti pojmenovávaly a poznávaly zvířátka na obrázcích. Naučily jsme se nové básničky a písničky, např. O Berušce. Celý měsíc jsme dbali na zvýšenou hygienu a na  zvládání sebeobslužných činností.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena