Třída Cipísek - Co jsme se už naučili

Prosinec 2019

V měsíci prosinci jsme dětem přibližovali lidové tradice. Na začátku měsíce se na děti přišel podívat Mikuláš, Čert a Anděl, kterým děti zazpívaly a zatančily písničku. Za kterou pak dostaly odměnu ve formě baličku. Poté jsme s dětmi měli možnost navštívit společně knihovnu, kde pro děti měla paní knihovnice připravený program. Děti se seznámily s vánočními písněmi a básněmi, navlékaly sušené ovoce. Pro rodiče jsme zrealizovaly různé akce: Vánoční tvoření a Vánoční cinkaní. Na konci adventního období jsme společně ozdobili netradičními ozdobami vánoční stromeček, pod který nám přinesl Ježíšek nějaké dárečky. Děti si tento měsíc velice užily.

 

Listopad 2019

V měsíci listopadu jsme se především zaměřili na podporu samostatnosti u dětí při sebeobslužných činnostech a při stolování. Pomocí cíleně volených aktivit si děti obohacovaly své znalosti o lidském těle, orgánech a smyslech. Rozvíjely si jemnou a hrubou motoriku, představivost a fantazii. Během ranních kroužků jsme dětem umožňovaly dostatečný prostor proto, aby měly možnost se samostatně vyjádřit a reprodukovat své myšlenky samostatně. Zaměřili jsme se také na prožitkové učení, kdy děti pomocí smyslů poznávaly chuť a vůni ovoce.

 

Říjen 2019

V měsíci říjnu jsem se zaměřili na to, aby se děti dokázaly odloučit od rodičů a základní sebeobsluze. Podporovaly jsme u dětí, aby se samostatně rozhodovaly o svých činnostech, dokázaly samostatně odpovídat na jednoduché otázky, zvládly si zapamatovat si jednoduché básně, písně a zvládly poslouchat vyprávěnou pohádku. Seznamovali jsme je s prostředím mimo mateřskou školu a lidovými tradicemi.

 

Září 2019

V měsíci září jsem se hlavně zaměřili na adaptaci dětí ve třídě, a aby si děti zvykly a zvládly trávit delší odloučení od rodičů. Hlavním úkolem bylo navodit u dětí pocit bezpečí, spojenosti a důvěry. Děti se seznamovaly s novým prostředím a učitelkami. Učili jsem se poznat svou značku a pověsit si ji při příchodu do třídy, určovali jsem si pravidla chování a seznámili jsem se s režimem dne a dbali jsem na jejich dodržování. Snažili jsem se, aby se děti naučily komunikovat mezi sebou navzájem a mezi dospělými. Dětí vybízíme k samostatnosti v hygieně, sebeobsluze v šatnách, na lehátku. Učili jsem se sedět v kruhu , mluvit hlasitě a nebát se. Poznávali jsem ovoce a zeleninu a procvičovali jsem pojmenovávání a poznávání základních barev s Cipískem. Věnovali jsem se hodně zpěvu lidových písniček a básniček s pohybem.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena