Třída Cipísek - Co jsme se už naučili

Září 

V měsíci září jsem se zaměřili hlavně na adaptaci a sebeobsluhu. Děti vybízíme k samostatnosti v hygieně, sebeobsluze v šatnách, na lehátku. Učili jsem se sedět v kruhu, mluvit hlasitě a nebát se. Učili jsem se jména svých kamarádů, poznávali ovoce a zeleninu s Cipískem. Věnovali jsem se hodně zpěvu lidových písniček a básniček s pohybem.

 

Říjen

V měsíci říjnu jsme nadále opakovali sebeobsluhu dětí, učili jsme je být více samostatné, jak při oblékání, svlékání, umývání a utírání rukou, WC, tak při stolování. Děti poznaly k Cipískovi ještě Rumcajse a Manku. Nácvik nových lidových písní a básniček s pohybem. V TV děti procvičovaly hrubou motoriku. Děti prováděly uvolňovací cviky ruky pro koordinaci ruky a oka. V měsíci říjnu se postupně všechny děti zapojovaly do komunitního kruhu, což je velmi důležité. Cílem je rozvoj vztahů, vytváření soudržností, pocitu sounáležitostí, přijetí každého dítěte, rozvoj emocionality, vytváření bezpečného klimatu ve třídě. Všichni ještě nechtěli mluvit s kamarády, ale alespoň naslouchali, což je dovednost, která patří mezi základní předpoklady dobrých vztahů. Více dětí se zapojovalo do pohybových chvilek při předvádění básniček a písniček s pohybem. Děti se učily poznávat ovoce, zeleninu a podzimní plody. V parku poznávaly sbíraly podzimní listí, kaštany, žaludy. MŠ navštívilo Divadlo na cestách , kde děti shlédly Pohádku o třídění odpadu.

 

Listopad

V měsíci listopadu jsme nadále opakovali sebeobsluhu dětí, učili jsme je být více samostatné. Děti se začaly samostatně rozhodovat o svých činnostech. Podařilo se už všechny děti zapojit do ranního kruhu a odpovídat hlasitě. Poznávali jsme lesní zvířátka a základní barvy. Většina činnosti byla zaměřená na říkanky a písničky s pohybem, zpěv, výtvarné činnosti, a hlavně hrubou motoriku. Děti se také seznamovaly s prostředím mimo mateřskou školu.
Děti zdolaly „strašidláckou stezku“, která byla zdolána za tmy s malýma světélkama v prostoru tělocvičny v MŠ. Byla plná strašidelných nástrah. Za projití touto stezkou byla sladká odměna – perníček strašidélko.

 

Prosinec

I když byla karanténa návrat  do Mš nikomu nedělal větší potíže. Děti vytvořily kolektiv, ve kterém navázaly dětská přátelství. Dětí rozvíjely  hrubou motoriku, řečové schopností a jazykové dovedností. Naučily se nové písničky, básničky, koledu a pohybové aktivity. Poslední týden v prosinci  měly děti společné vánoční posezení u stromečku, kde přišel i Ježíšek a nadělil dětem dárečky.

 

Leden

V měsíci lednu jsme nadále u dětí podporovaly, jak být více samostatné v sebeobslužných činnostech, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností. Nácvik nových písniček a básniček, hra na hudební nástroje, jak se v zimě oblékáme -co na sebe děti zvládly. Říkanky a písničky s pohybem dětí dělají s velkou radostí. Nadále je třeba procvičování ramenního kloubu na velký formát. Děti se zúčastnily Karnevalu v Mš, který proběhl jak na třídách tak pak v tělocvičně s HOPSALÍNEM.

 

Únor

V únoru  děti poznávaly své tělo a  co je pro jejich zdraví prospěšné. Nové i opakované říkanky a básničky s pohybem dělají  děti s nadšením. Nadále jsme  u dětí podporovaly rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností. Nácvik nových písniček a básniček, hry na hudební nástroje, tvoření s modelínou, v pískovišti, kreslení křídami na velkou tabuli . Děti si vyrobily krásné masky zvířátek a zúčastnily se Masopustního průvodu v MŠ, který byl určitě pro děti zážitkem. Během měsíce února se třída dostala opakovaně do karantény.

 

Březen 

V měsíci únoru přišel mezi děti Kašpárek a přiblížil jim pohádky O veliké řepě, O Červené Karkulce, O perníkové chaloupce, O Koblížkovi - pomocí maňásků a loutek. Věnovali jsme se nácviku nových i opakovaných písniček, dramatizaci pohádek a básničkám. Zaměřili jsme na rozvoj předčtenářské gramotnosti během čtení pohádek a seznamování s novými pohádkami.
V TV chodíme do tělocvičny, kde u dětí dochází k rozvoji pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
Děti také navštívila paní knihovnice s besedou Bookstart, kde děti seznámila s knížkami, vyprávěla jim pomocí obrázků pohádku O domečku. Děti si pak mohly prohlídnout knížky – zvukové, obrázkové i s maňásky.

 

Duben

V měsíci dubnu jsme se s dětmi zaměřily na poznávání domácích zvířátek a jejich mláďátek. Naučili jsme se básničky – Sluníčko, Slepička a Maminko moje. Věnovaly jsme se nácviku nových i opakovaných písniček s pohybem. Ve výtvarné výchově děti malovaly temperovými barvami a lepily (sluníčko, ovečku na rozkvetlé louce, přáníčko a dáreček pro maminku). V TV a PCH rozvoj hrubé motoriky. Rozcvičování ramenního kloubu pomocí pracovních listů – kroužení spojování dvou bodů.  Děti si vyslechly besedu Bookstart 2 s paní knihovnicí – Nový domek pro myšku (vyprávěná pohádka) a loutkové divadlo – O třech prasátkách.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies nastavení
Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách zůstanete i nadále, souhlasíte s jejich používáním. VÍCE INFORMACÍ O COOKIES ZDE
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.