Třída Rákosníček - Co jsme se už naučili

Září

V září se děti adaptovaly na prostředí třídy a seznamovaly se nejen se svými kamarády, ale také s pravidly třídy, které jsme si společně vymysleli a ztvárnili. Vedli jsme děti k tomu, aby uměly prosadit nejen sebe, ale také svůj názor. Poznávaly, jak se řeší různé sociální situace, konflikty, jak pomoci druhému a jak si pomoc vyžádat. Snažili jsme se, aby se děti cítily v bezpečném prostředí, založeném na důvěře a vzájemném respektu.
Během září nás v MŠ navštívili sokolníci a společně s dětmi jsme navštívili Výstavu ovoce a zeleniny, která se konala v místním komunitním centru.

 

Říjen

Vedli jsme děti, aby byly zdravě sebevědomé, uměly se samostatně projevit a rády se seznamovaly s novými poznatky.
Povídali jsme si s dětmi o jejich domovech, o městě, kde žijí, a nakonec o celé České republice. Zaměřili jsme se na poznávání přírody a všeho živého. Vedli jsme děti k lásce nejen ke svému blízkému okolí, ale také ke své vlasti.
S dětmi předškolního jsme poznávali nejen své blízké okolí, ale absolvovaly náš první výlet do Beskyd. Jely vlakem do obce Čeladná a vyšláply si na místní kopec Opálená.
V tomto měsíci byla velká nemocnost dětí, proto budeme tématu „Putuje sem a tam, svou vlast poznávám“ pokračovat i v následujícímu měsíci.

 

Listopad

V listopadu jsme s dětmi pokračovali v poznávání naší České republiky. Děti se naučily symboly naší republiky, zazpívaly si hymnu a seznamovaly se s orientací na mapě – kde jsou hory, řeky, města,… V rámci poznávání nejen naší republiky, ale také našeho blízkého okolí, jsme s dětmi předškolního věku navštívili město Ostrava a v něm Dům umění. S dětmi jsme jeli vlakem, což byl pro většinu velký zážitek. V Domě umění absolvovaly edukační program s názvem Socha ze snu.
Ke konci měsíce jsme již opustili naše téma „Putuji sem a tam, svou vlast poznávám“ a začali jsme se s dětmi připravovat na příchod vánočních svátků s tématem „Už je tu zas pohádek a snění čas“, kde jsme se s dětmi přenesli do světa fantazie. Snažili jsme se u dětí probudit jejich představy, děti vyjadřovaly svůj postoj prostřednictvím dramatických činností, uvědomovaly si různé emoce jako je radost, smutek, strach, láska.
I v tomto měsíci se v naší třídě vyskytovala velká nemocnost dětí a bohužel se nám nevyhnula ani karanténa třídy z důvodu onemocnění Covid-19.

 

Prosinec 

V prosinci jsme se s dětmi zaměřili na zvyky a tradice, které k tomuto měsíci patří. Každý týden jsme si zapálili jednu adventní svíčku a otvírali jsme obálky v adventním kalendáři od rodičů. Těšili jsme se společně na příchod Mikuláše, připravovali jsme si pro něj, pro čertíka a andílka, písničky a básničky. Tentokrát jsme se ale nedočkali, naše třída byla v době, kdy MŠ navštívil Mikuláš se svojí družinou v karanténě.
Přáli jsme si, aby si děti uvědomily, že kouzlo Vánoc nespočívá pouze v dávání dárků, ale že nejdůležitější je to, být s rodinou a s lidmi, které máme rádi.
Snažili jsme se, aby děti pochopily, že se lze vyjadřovat i jiným způsobem než verbálně, například gesty. Ukázali jsme dětem, že lidem, které máme rádi a vážíme si jich, můžeme udělat radost nejen věcným dárkem, ale i písničkou, básničkou, pohlazením.

 

Leden 

Na začátku měsíce jsme si s dětmi stále vyprávěli o tradicích souvisejících s Vánocemi, a to o Třech králích. Děti zkoušely dramatizace příchodu Třech králů do Betlému. Tímto jsme se snažili, aby děti posílily své sebevědomí a uměly se samostatně projevit. Poté jsme plynule přešli na téma Karneval. Děti vyráběly masky, foukaly balónky a zdobily si třídu. Dne 12.1. nás v MŠ navštívil se svým karnevalovým programem pan Hopsalín, a děti si karneval řádně užily. Kladli jsme také důraz na spolupráci a komunikaci s rodinou, a to především při přípravě karnevalu. V následujících dnech jsme se zaměřili na poznávání přírody a všeho živého i neživého s ohledem na roční období. Děti měly možnost pozorovat nejen sníh a led, ale také déšť a slunce, a jejich vliv na sněhovou nadílku. Dbali jsme na to, abychom s dětmi využívali co největší míru prožitkového učení, a aby děti měly dostatečně podnětné prostředí.  Ani v tomto týdnu se nám nevyhnula karanténa z důvodu onemocnění Covid-19.

 

Únor

V únoru jsme se díky probíhajícím olympijským hrám v Číně s dětmi věnovali zimním sportům a zdraví.  Seznámily jsme je s tím, co je to Olympiáda, kdo se jí účastní. Také jsme jim ukázaly a vysvětlili, jakou vlajku mají olympijské hry a proč je na ní pět barevných kruhů. Chtěli jsme, aby věděly, že patří do určité země – skupiny. Vedli jsme děti k tomu, aby si uvědomily, co znamená slogan: „Ve zdravém těle zdravý duch.“ Učily jsme děti, že při sportování se nejen vyhrává, ale někdy se i prohraje.  Ukázaly jsme jim, že být smutný z prohry a veselý z výhry je v pořádku a že dát svoje emoce najevo není ostuda. Děti jsme seznámili se sporty, které se dají provozovat v zimě. 

 

Březen 

V měsíci březnu jsme si s dětmi zvolili téma Čtyři živly. V prvním březnovém týdnu jsme se zaměřili na živel - VODA. Snažily jsme se, aby si děti uvědomily, kde všude voda je, že je nepostradatelná pro náš život i pro život zvířat a rostlin. Také jsme se zaměřili na to, že je důležité s vodou šetřit a starat se o její čistotu. V následujícím týdnu jsme probrali téma PŮDA, volně jsme navázali na předchozí téma VODA a dětem jsme ukázali, že ani bez půdy se nedá žít a že spolu oba živly velmi úzce souvisí – v půdě rostou rostliny, které k životu ale potřebují i vodu. Ve třetím týdnu jsme s dětmi hovořili o OHNI, děti se dozvěděly, že oheň může být dobrý sluha, ale špatný pán. Následovalo téma VZDUCH, i v tomto tématu jsme děti vedli k uvědomění toho, jak moc je vzduch důležitý pro život na naší planetě. Snažily jsme se, aby si uvědomili, že my lidé můžeme ovlivnit čistotu ovzduší a také aby věděli, jak je možné vzduch a jeho proudění využít ve prospěch lidí. 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies nastavení
Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách zůstanete i nadále, souhlasíte s jejich používáním. VÍCE INFORMACÍ O COOKIES ZDE
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.